Hemşire

Hemşire
hemşirelerimiz, hastalırınıza saygılı sevecen ve sağlıklı iletişim kurabilen işinin gerektirdiği
Şekilde hizmeti sunan ehliyetli (DİPLOMALI) olup azami hassasiyeti göstermektedirler.
Ön görülen tedaviyi yerine getirmek ,takip etmek,ilaçlarını vermek,pansuman yapmak,serum takmak,
Ameliyat yaralarını temizlemek, iğne yapmak,sonda ve serum takmak ,acil durumlarda ilk yardım tedavisi yapmak,ALS Hastaları bakımı, trakeostomili hasta bakımı,diabetik hasta bakımı(şeker ölçümü,
Şeker iğnesi), Yatak yarası olan hasta bakımı(pozisyon değiştirme,steril pansuman),fizyoterapist vs.
Acil durumlarda ilk yardım tedavisi uygulamak.
Gerek hastahanede nöbet ve refakat(günlük ,haftalık,aylık)
Gerekse evde hertürlü hemşirelik hizmeti sunmaktayız.
Ayrıca; DİPLOMALI YOĞUN BAKIM hemşirelerimizle hizmet sunmaktayız.